การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย

แชร์หน้านี้


เอกสารเผยแพร่

2566
  • ผลการศึกษาของโครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3 (Doing Business Phase 3) ณ เดือนมีนาคม 2566

2562 2561

2560

2559

 เอกสารประกอบการสัมมนา

2560
2559
2557