รางวัลเลิศรัฐ

แชร์หน้านี้


ระบบสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบออนไลน
การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2563
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ