รางวัลเลิศรัฐ

แชร์หน้านี้


2566

เอกสารประกอบการเสวนา งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

รับชมคลิปรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ขั้นตอนที่ 1

ตารางตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน

ประกาศ รายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สาขาบริการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 1 และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 2

แบบฟอร์มข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มที่ 2 ระดับดีเด่น/ดี

FAQ ที่พบบ่อย

คู่มือการใช้งานระบบสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

คู่มือสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ประจำปี 2566

คลินิกให้คำปรึกษารางวัลเลิศรัฐ

ระบบรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam ห้องประชุม Mayfair Ballroom A-B ชั้น 11 และผ่านระบบออนไลน์