รางวัลเลิศรัฐ

แชร์หน้านี้


คู่มือการใช้งานระบบสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

คู่มือสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ประจำปี 2566

คลินิกให้คำปรึกษารางวัลเลิศรัฐ

ระบบรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam ห้องประชุม Mayfair Ballroom A-B ชั้น 11 และผ่านระบบออนไลน์


สาขาบริการภาครัฐ

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม