เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

แชร์หน้านี้

ศูนย์ความรู้ :: เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.

การประชุมเรื่อง ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ…พลิกโฉมนวัตกรรมงานบริการสาธารณะ วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ