วีดิทัศน์

แชร์หน้านี้

ศูนย์ความรู้ :: วีดิทัศน์

“ตาลเดี่ยวโมเดล” โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ที่เกิดประโยชน์ในหลายด้านไม่เพียงแต่สิ่งแวดล้อม

เรารู้...ประชาชนยังไม่ถูกใจ...กับการติดต่อราชการ ที่เสียทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย ไม่สะดวก รอนาน เรา...ภาครัฐจึงตั้งใจปรับปรุงการทำงาน เพื่อความสะดวกของประชาชน พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 หนึ่งในความตั้งใจที่ราชการต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อประชาชน

ราชการยุคใหม่ รวดเร็ว ฉับไว…ติดต่อได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ทำให้การติดต่อราชการง่ายขึ้นและการทำงานภาครัฐเปลี่ยนไปอย่างไร…มาดูกัน

มารู้จัก “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” ตัวอย่างความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่ เป็นผลงานที่ส่งเสริมการรวมพลังความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนทำให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 จากสำนักงาน ก.พ.ร. และเป็นต้นแบบที่ถูกนำไปขยายผลยังอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองในปี 2565

7 เทคนิคภาครัฐดิจิทัล ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐทำงานฉับไว ถูกใจประชาชน

5 ปีการปฏิรูปประเทศ ราชการเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อประชาชนบ้าง

Citizent Portal ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว

เริ่มต้นธุรกิจใช้ Biz Portal เว็บเดียวจบ ครบทุกเรื่อง

คุณเป็นไหม เวลาไปติดต่อสถานที่ราชการ ต้องเตรียมสำเนาเอกสารมากมาย แต่...ไม่ใช่กับปัจจุบัน…ภาครัฐเปลี่ยนไปแล้ว

บริการ e-Service ภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มกลาง ครบ จบ ในที่เดียว

อยากเริ่มต้นธุรกิจ Biz Portal ช่วยคุณได้

“ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี” ปรับโฉมนำงานบริการออนไลน์ของรัฐที่หลากหลายมาให้บริการประชาชนแล้ว ติดต่อได้สะดวก สบาย ใกล้บ้าน ประหยัดค่าใช้จ่าย

เจาะลึกเรื่องการขับเคลื่อนข้อเสนอ

เจาะลึกเรื่องการจัดกิจกรรม Hackathon

เจาะลึกเรื่องการเตรียมกิจกรรม Hackathon

อยากจัดกิจกรรม Hackathon ต้องทำอย่างไร ?

Hackathon คืออะไร ?