คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ

แชร์หน้านี้

ศูนย์ความรู้ :: คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 2560