ตราสัญลักษณ์/คำขวัญ

แชร์หน้านี้

เส้นโค้งขึ้น สีคล้ายธงชาติ แสดงถึง สำนักงาน ก.พ.ร.จะช่วยพัฒนาระบบราชการไทยให้พัฒนายิ่งขึ้นไป


    

 


ที่ตัวอักษร C และ ร. ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายของ Logo ที่หลุดออกจากเส้นครึ่งวงกลม หมายถึง ความโดดเด่นความสว่างไสว ความอบอุ่น ความรุ่งเรือง มีพลังอำนาจ กระตุ้นให้เกิดความสดใส มีพลังทำให้ตื่นตัวอยู่เสมอ แสดงถึงบุคลากรของ ก.พ.ร. 
มีความโดนเด่น ตื่นตัวในการทำงานอยู่เสมอ ตลอดเวลา อยู่ในกฎระเบียบ แต่คิดนอกกรอบ เพื่อการบริการประชาชนที่เป็นเลิศ

 

โทนสีพาสเทล ทำให้รู้สึกถึงความนุ่มนวล ดูอ่อนหวานและเย็นสบาย แสดงถึง 
สำนักงาน ก.พ.ร. ให้บริการด้วยความนุ่มนวล ใจดี เป็นกันเอง (Open) ทำให้ลูกค้ารู้สึกสบาย เข้าถึงได้ง่าย (Simple) 

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำขวัญ

GOOD GOVERNANCE FOR BETTER LIFE  ”

“ พัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ”
 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 15 กันยายน 2557 21:45:31 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 สิงหาคม 2561 14:41:19