ปฏิทินกิจกรรม

แชร์หน้านี้


2 มิถุนายน 2563

การตรวจสุขภาพ ติดตามผลการรักษา รอบ 4 เดือน

5 มิถุนายน 2563

การประชุมคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

8 มิถุนายน 2563

การประชุมชี้แจงการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ส่วนกลาง กลุ่มที่ 1 ) ผ่านระบบการประชุม e-Meeting

9 มิถุนายน 2563

การประชุมชี้แจงการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ส่วนกลาง กลุ่มที่ 2) ผ่านระบบการประชุม e-Meeting

10 มิถุนายน 2563

การประชุมชี้แจงการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (จังหวัด) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล

12 มิถุนายน 2563

การประชุมชี้แจงการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล

15 มิถุนายน 2563

การประชุม อ.กพม. ครั้งที่ 4/2563