สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : เอกสารและสื่อ 2558

แชร์หน้านี้

25612560 |  2559 |  2558 |  2557 |  2556 |  2555 |  25532552 

Best Practices รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558 

ประกาศผลการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี พ.ศ. 2558
 

เอกสารประกอบการชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี พ.ศ. 2558 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards) ประจำปี พ.ศ. 2558  [DOWNLOAD]

  • ส่วนราชการ