ลิงก์สำหรับแบนเนอร์ สำหรับติดตั้งบนเว็บไซต์หน่วยงาน

แชร์หน้านี้

แบนเนอร์ขนาด Full Page (1920 x 372) สีฟ้า
แบนเนอร์ขนาด Full Page (1920 x 372) สีเหลือง
แบนเนอร์ขนาด Leaderboard (728 x 90) สีฟ้า
แบนเนอร์ขนาด Leaderboard (728 x 90) สีเหลือง
แบนเนอร์ขนาด Half Banner (234 x 60) สีฟ้า
แบนเนอร์ขนาด Half Banner (234 x 60) สีเหลือง
แบนเนอร์ขนาด Vertical (240 x 400) สี่ฟ้า
แบนเนอร์ขนาด Vertical (240 x 400) สี่เหลือง
(https://www.info.go.th/Content/Images/banners/vertical_yellow.jpg)

ตัวอย่างการเรียกใช้
<a href=" www.info.go.th "><img src="INSERT_BANNER_URL_HERE" /></a>