ชวนฟัง... ประชาชนได้อะไรกับกฎหมายอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

แชร์หน้านี้


         - ปี 2558 มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อปลดล็อกความไม่สะดวกในการติดต่อราชการที่มีขั้นตอนและใช้เวลามาก

         - กฎหมายฉบับนี้เป็นมาอย่างไร

         รับชมการให้สัมภาษณ์โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ทาง : https://www.youtube.com/watch?v=fMu5UdwuUjE

         และสามารถติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ได้ที่ วารสาร "จุลนิติ" ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ที่จะเผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2567

         #พรบอำนวยความสะดวก #opdc #สำนักงานกพร