ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเสนอไอเดียสร้างสรรค์ "สงกรานต์นี้ อยากบอกอะไรถึงรัฐ"

แชร์หน้านี้         สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ UNDP ประเทศไทย เชิญชวนประชาชนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวคิด ไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อร่วมพัฒนาประเทศในหัวข้อ “ สงกรานต์นี้ อยากบอกอะไรถึงรัฐ ” https://www.idea4gov.com/forum/a73eed8e-2229-4a60-8329-fb10cc69cd1c/1

         - เข้าใช้งานได้ 2 ช่องทางง่าย ๆ

            1 แพลตฟอร์ม “บอกเรา ถึงรัฐ” www.idea4gov.com

            2 แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” www.ทางรัฐ.com

         - เพียงเท่านี้ข้อเสนอแนะและแนวคิดที่สร้างสรรค์ จะถูกนำไปพัฒนาพื้นที่หรือแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ทุกเสียงของท่านมีความหมาย มาร่วมส่งเสียงพัฒนาประเทศไปด้วยกัน

         - รับชมคลิป https://youtu.be/PaLulU85STo