การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (potential Base) ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 9.30 – 12.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Zoom และ Facebook Live)

แชร์หน้านี้