การประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

แชร์หน้านี้