การรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน โครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนโครงการแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform)

แชร์หน้านี้