การประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

แชร์หน้านี้