การประชุมชี้แจงแนวทางการปรับตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์หน้านี้

 จังหวัด 


ส่วนราชการ