ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

แชร์หน้านี้

กันยายน 2561


14 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
14 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ "รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2560" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
12 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
7 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (Tablet) จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
7 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
6 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
5 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
4 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
4 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
4 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
3 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...