Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ทันต่อการเปลี่ยนแปลง) / รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ / เอกสารและสื่อ 2554

เอกสารและสื่อ 2554

ที่มา | ผู้รับผิดชอบ:

| 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557| 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 |

 • สรุปรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนประจำปี พ.ศ. 2553
 • รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practice 2553
 • หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำ ปี พ.ศ. 2554 
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2554 
 • กำหนดการจัดงานพิธีมอบรางวัล รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2554 วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

 • กำหนดการ
 • สรุปรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนประจำปี พ.ศ. 2554
 • คู่มือต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practies) รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ปี 2554

 •  


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 14 ธันวาคม 2553 16:24:22 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 ธันวาคม 2560 10:26:44
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th