Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive Change) ต่อระบบราชการ”


alt
         เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นำทีมสำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive Change) ต่อระบบราชการ” โดยได้รับเกียรติจากนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวเปิดงาน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้แทนทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ณ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี

alt    alt

alt   alt

alt    alt

alt   alt

alt
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / ข่าว&ภาพ
ภัทรพร (สลธ.)/ รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th