Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

         
         เมื่อวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมประสานพลังประชารัฐ ชั้น 2 ตึก ก.พ. เดิม สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา) และของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว) โดยมีนายสมพล เกียรติไพบูลย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนในภาคตะวันออก ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย



กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img12612_1_resize.jpg
(120.39 kb)

img12612_2_resize.jpg
(120.65 kb)

img12612_3_resize.jpg
(116.67 kb)

img12612_4_resize.jpg
(122.04 kb)

img12612_5_resize.jpg
(136.99 kb)

img12612_6_resize.jpg
(139.07 kb)

img12612_7_resize.jpg
(131.03 kb)

img12612_8_resize.jpg
(135.65 kb)

img12612_9_resize.jpg
(155.95 kb)

img12612_10_resize.jpg
(123.66 kb)
ทั้งหมด 12 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th