Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

กุมภาพันธ์ 2554


11 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดจ้างผู้ช่วยปฎิบัติงานเกี่ยวกับคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555...
กำหนดยื่นซองบัดนี้ - 22 ก.พ. 2554
9 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจ้างเหมาติดตามและประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555...
บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
9 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง โครงการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (GSMS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่2...
กำหนดยื่นซองบัดนี้ - 25 กพ. 2554
8 กุมภาพันธ์ 2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2553 ประจำงบประมาณ 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2553 ประจำงบประมาณ 2554

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (55)
2560 (20)
2559 (26)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th