รับชมการบรรยาย การประชุมสัมมนา Disruptive Technology และผลกระทบต่อการบริหารราชการ (Facebook Live)
ได้ที่ https://www.facebook.com/OPDCThailandการประชุมสัมมนา Disruptive Technology และผลกระทบต่อการบริหารราชการ
ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ - บี ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

--------------------------------------------------------------------------------------
 
  ลงทะเบียน


CCO และ ผอ./หัวหน้า กลุ่มพัฒนาระบบราชการ
ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน CCO และ ผอ./หัวหน้า กลุ่มพัฒนาระบบราชการ

 


หัวหน้าส่วนราชการ

ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน หัวหน้าส่วนราชการ

"หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น"

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (Office of the Public Sector Development Commission)
- นางสาวรัตนา จันทร์สาคร เบอร์โทร 02-356-9999 ต่อ 8872
- นางสาวมาลินี เอี่ยมสอาด เบอร์โทร 02-356-9999 ต่อ 8935
  แนบไฟล์
  เอกสารประกอบการบรรยาย
   
Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th