สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : เอกสารและสื่อ 2557

แชร์หน้านี้

25612560 |  2559 |  2558 |  2557 |  2556 |  2555 |  25532552 

เอกสารประกอบการชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของจังหวัด ปี พ.ศ. 2557 (วันที่ 18 มิถุนายน 2557)

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards) ประจำปี พ.ศ. 2557
  • ส่วนราชการ (เอกสารประกอบใบสมัครสามารถจัดส่งเป็นไฟล์บันทึกลง CD แนบมาพร้อมใบสมัคร)
  • จังหวัด (เอกสารประกอบใบสมัครสามารถจัดส่งเป็นไฟล์บันทึกลง CD แนบมาพร้อมใบสมัคร)