สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : เอกสารและสื่อ 2559

แชร์หน้านี้

25612560 |  2559 |  2558 |  2557 |  2556 |  2555 |  25532552 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards) ประจำปี พ.ศ. 2559  [DOWNLOAD] 
  • ส่วนราชการ
  •