สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : เอกสารและสื่อ 2557

แชร์หน้านี้

  2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 |

  • ประกาศผลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2557
    1. Best Practices รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557
    2. Best Practices รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2556
    3. Best Practices รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2555