ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาคราชการ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 12 (Certified Management Consultant - Fundamental: CMC 12)

แชร์หน้านี้