สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดกิจกรรมนิทรรศการ " 7 เดือน 7 งานบริการ " ณ ศูนย์บริการร่วม (Government Service Point) ชั้น 2 Forum ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2566 ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร

         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ของศูนย์ ICPIM ซึ่งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโพรไบโอติกและจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร และผลงาน นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ
ซึ่งเป็นผลงานที่ต่อยอดและเพิ่มมูลค่าจากการเปลี่ยนขยะให้เป็นสิ่งที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง (recycle)(repeat one track)

         กรุงเทพมหานคร ได้นำเสนอผลงาน ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลจุดเสี่ยงความปลอดภัย มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) (BKK Risk Map) และผลงาน ดุสิตโมเดล ซึ่งเป็นต้นแบบบริการปฐมภูมิเชื่อมต่อตติยภูมิ (วชิรพยาบาล) ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ภายใต้แนวคิด “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ปลอดภัย เชื่อมั่น” โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน (doctor)(nurse)

         การจัดแสดงผลงานดังกล่าว ได้รับความสนใจจากประชาชนผู้มารับริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นิทรรศการ “7 เดือน 7 งานบริการ” ยังคงจัดแสดงผลงานของหน่วยงานภาครัฐที่น่าสนใจในทุกวันศุกร์และเสาร์สัปดาห์ที่สามของเดือน จนถึงเดือนกรกฎาคม 2566 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการได้ ณ ศูนย์บริการร่วม (Government Service Point) ชั้น 2 Forum ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์