ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2566

 

มกราคม 256625 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 3 โครงการการจัดเช่ารถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. จำนวน 1 คัน
23 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นกระเบื้องยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลองค์การมหาชน Web Portal ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการล่ามแปลภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มกราคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน ก.พ.ร.
9 มกราคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการ
3 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแผ่นพับ การพัฒนาระบบราชการ 20 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาระบบวิเคราะห์ การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง