15 กันยายน 2565 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ก.พ.ร. 20 ปี

แชร์หน้านี้


          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ก.พ.ร. 20 ปี เลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ) ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาสำนักงาน ก.พ.ร. 20 ปี ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น

         - พิธีสักการะศาลพระภูมิและถวายพวงมาลัยสักการะ ร.5
         - พิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

         นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากอดีตเลขาธิการ ก.พ.ร. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม นายปกรณ์ นิลประพันธ์ และอดีตผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน ก.พ.ร. ให้การต้อนรับ