สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน (A Bright Leap Forward 2022: Transforming Thailand towards Sustainable Growth

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน (A Bright Leap Forward 2022: Transforming Thailand towards Sustainable Growth) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บริเวณโถงชั้น L บูธ L4

         สำนักงาน ก.พ.ร. นำเสนอ “การพัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน” ด้วยนวัตกรรมการบริการประชาชนของภาครัฐ และพัฒนาการของงานบริการที่ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ (e-Service) โดยมีแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มกลางเพื่อให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ ควบคู่กับการเป็นภาครัฐระบบเปิด (Open Government) ที่เพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการออกแบบงานบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

         ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน และ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประชาชนที่สนใจ รวมทั้งชาวต่างชาติเข้าชมนิทรรศการ โดยมีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ผู้แทนจากกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ และกองยุทธศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับ

         ภายในงานมี 5 กิจกรรมสำคัญที่น่าสนใจ ได้แก่

          ? เวทีเสวนา SDGs 9 หัวข้อเพื่อนำพาไทยสู่ความยั่งยืน
          ? มหกรรมโชว์ผลงาน SDGs ของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ กว่า 30 บูธ
          ? การแสดงดนตรีและโชว์ชุดพิเศษจากกลุ่มเด็กพิเศษ กลุ่มคนหลังกำแพง และเยาวชน
          ? การเล่าประสบการณ์การทำงานด้าน SDGs จากผู้ลงมือทำจริง
          ? การนำเสนอผลงานศิลปะจากนักเรียนนักศึกษาที่สะท้อนถึงความคิดการพลิกโฉมไทยไปสู่ความยั่งยืน

         นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2565 สามารถติดตามรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ sdgs.nesdc.go.th/exhibitions/นิทรรศการก้าวพอดี-2565