รับสมัครสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อเข้าบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร.

แชร์หน้านี้

ลำดับที่ ส่วนราชการที่ขอใช้ วันที่ส่งบัญชี ลำดับที่
1 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 12 ก.ค. 2651 4-13
2สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
4

เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560   ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560