นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 64? นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร? ณ สำนักงาน ก.พ.ร.