ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการทดสอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

แชร์หน้านี้