ประกาศเลื่อนกำหนดการทดสอบขั้นตอนที่ 1 และกำหนดการอื่น ๆ ในการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15

แชร์หน้านี้