สาระสำคัญ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และคำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 (ข้อ 17)

แชร์หน้านี้