สำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัลนำระบบการรับ-ส่งหนังสือราชการ ระหว่างหน่วยงาน ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง

แชร์หน้านี้