คณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ (14 พ.ค. 2563) คณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ศาลาสหทัยในพระบรมมหาราชวัง


กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ