เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ (14 พ.ค. 2563) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563


กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ