ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2563

 

มีนาคม 2563


31 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็นทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ใบอนุญาตการใช้งานระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) จำนวน 5 สิทธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าประดับตกแต่งรั้วสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศราคาการเช่ารถยนต์ส่วนกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใบอนุญาตโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Bitdefender GravityZone Business Security 1 Year) จำนวน 310 สิทธิโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพัสดุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มถังใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มีนาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการการเช่ารถยนต์ส่วนกลางของสำนักงาน ก.พ.ร.
6 มีนาคม 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ก.พ.ร.
6 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวศราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง (ร่าง) ประกวศราคาการเช่ารถส่วนกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้งนี้รับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการภายในวันที่ 11 มีนาคม 63
5 มีนาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
2 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 2563


25 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนแม่บทและแนวทางการจัดทำแผนปฎิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำโครงสร้างของส่วนราชการในภูมิภาค ตามแผนปฎิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จำนวน 120 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักทำความสะอาดผ้าม่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 2563


30 มกราคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมพัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มกราคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มกราคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 มกราคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มกราคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมพัสดุ จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มกราคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จ้างซ่อมพัสดุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มกราคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มกราคม 2563 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6 มกราคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563