การประชุม เรื่อง “ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ...พลิกโฉมงานบริการภาครัฐด้วยนวัตกรรม” โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab)

แชร์หน้านี้