สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 2 ครั้งที่ 3/2561

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 2 ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายประสันต์ เชื้อพานิช เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับแผนงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ