Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2556-2561 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน / 1.1 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน / Doing Business / ข้อมูลผลการจัดอันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business 2015 ของธนาคารโลก

ข้อมูลผลการจัดอันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business 2015 ของธนาคารโลก

| ผู้รับผิดชอบ:

 • ข้อมูลผลการจัดอันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business 2015 ของธนาคารโลก
 •  


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 1 เมษายน 2558 11:26:35 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 เมษายน 2558 11:39:28
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th