Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ทันต่อการเปลี่ยนแปลง) / รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ / เอกสารและสื่อ 2552

เอกสารและสื่อ 2552

ที่มา | ผู้รับผิดชอบ:

| 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557| 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 |

   ผลการปฎิบัติงานสำหรับกระบวนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 2552   

   รวมภาพพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน และรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี 2552 

   นายกรัฐมนตรีย้ำหน้าตาของระบบราชการคือการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน และรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี 2552    

   กำหนดการ การมอบรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน และ มาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี 2552 

   คำกล่าวรายงานของดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์  เลขาธิการ ก.พ.ร.ในพิธีมอบรางวัล "คุณภาพการให้บริการประชาชนและรามาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน" วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

   รางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน และ มาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี 2552 

   ประชาสัมพันธ์ 4 งานภาครัฐที่เปิดให้บริการภายในงานมอบรางวัลฯ 

   แผนที่หอประชุมกองทัพเรือ 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 3 ธันวาคม 2552 10:38:20 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 ธันวาคม 2560 10:27:46
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th