ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1/2561

         
         เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาข้อเสนอการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติมกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img7261_1_resize.jpg
(101.31 kb)

img7261_2_resize.jpg
(93.55 kb)

img7261_3_resize.jpg
(109.65 kb)

img7261_4_resize.jpg
(115.5 kb)

img7261_5_resize.jpg
(111.2 kb)

img7261_6_resize.jpg
(95.83 kb)

img7261_7_resize.jpg
(106.36 kb)

img7261_8_resize.jpg
(102.37 kb)

img7261_9_resize.jpg
(103.23 kb)

img7261_10_resize.jpg
(91.29 kb)
ทั้งหมด 11 รายการ 1 / 2