ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 1/2561

         
         เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน เพื่อพิจารณา การปรัปปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img29161_1_resize.jpg
(69.44 kb)

img29161_2_resize.jpg
(88.84 kb)

img29161_3_resize.jpg
(77.27 kb)

img29161_4_resize.jpg
(79.69 kb)

img29161_6_resize.jpg
(100.31 kb)

img29161_7_resize.jpg
(86.38 kb)

img29161_8_resize.jpg
(101.02 kb)

img29161_9_resize.jpg
(81.68 kb)
ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1