ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560

        เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายปรัชญา เวสารัชช์ เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ได้มีการพิจารณารายงานผลการสำรวจ และข้อเสนอแนะแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img416603_1_resize.jpg
(114.91 kb)

img416603_2_resize.jpg
(122.86 kb)

img416603_3_resize.jpg
(146 kb)

img416603_4_resize.jpg
(118.92 kb)

img416603_5_resize.jpg
(134.62 kb)

img416603_6_resize.jpg
(133.71 kb)
ทั้งหมด 6 รายการ 1 / 1