ติดต่อสำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2356 9999
อีเมล์: administrator@opdc.go.th


แผนที่
View สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. in a larger map
View สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. in a larger map
View สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. in a larger map

แบบฟอร์มติดต่อทางอีเมล์

อีเมล์
เรื่อง
รายละเอียด