Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการแสดงผลงานที่ได้รับ รางวัลองค์กรภาครัฐยอดเยี่ยมประจำปี 2561
(United Nations Public Service Awards 2018)

         
         เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการแสดงผลงาน เรื่อง "โครงการป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ" ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับ รางวัลองค์กรภาครัฐยอดเยี่ยมประจำปี 2561 (United Nations Public Service Awards 2018) ในสาขาการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากองค์การสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 8 ประเทศ ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ จากผลงานที่สมัครทั้งหมด 437 ผลงาน จาก 79 ประเทศทั่วโลก โดยมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศาสตราจารย์กิตติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

         ผลงาน “โครงการป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ” (Integrated approach of comprehensive cervical cancer control) เป็นการแก้ไขปัญหาสตรีเข้าไม่ถึงการบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ที่มีหลายขั้นตอนและต้องรอผลนาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์กรเจไปโก้ (Jhpiego) ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทย และกรมอนามัย ในการป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกที่ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน การตรวจด้วยน้ำส้มสายชู ซึ่งทำให้ทราบผลภายใน 1 นาที และการรักษาด้วยการจี้เย็น ที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหากผลตรวจผิดปกติ ถือเป็นนวัตกรรมการบริการ ที่เชื่อมโยงขั้นตอนการคัดกรองและการรักษาเข้าด้วยกัน สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยลงได้เป็นอย่างมาก ขณะนี้ได้ขยายผลครอบคลุมทั้งพื้นที่ภายใต้แผนการพัฒนาตามกรอบระบบสุขภาพขององค์การอนามัยโลก และร่วมมือกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ยกระดับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นศูนย์มะเร็งได้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการจากสถานบริการที่อยู่ใกล้บ้านกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img10761_1_resize.jpg
(161.87 kb)

img10761_2_resize.jpg
(119.06 kb)

img10761_3_resize.jpg
(118.29 kb)

img10761_4_resize.jpg
(114.71 kb)

img10761_5_resize.jpg
(146.61 kb)

img10761_6_resize.jpg
(106.15 kb)

img10761_7_resize.jpg
(155.1 kb)

img10761_8_resize.jpg
(165.42 kb)

img10761_9_resize.jpg
(131.67 kb)

img10761_10_resize.jpg
(172.72 kb)
ทั้งหมด 10 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th