Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะที่ 2 กลุ่มกระทรวงด้านสังคมและความมั่นคง ครั้งที่ 5/2561

         
        เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะที่ 2 กลุ่มกระทรวงด้านสังคมและความมั่นคง ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานคณะทำงาน ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img20661_1_resize.jpg
(118.77 kb)

img20661_2_resize.jpg
(97.38 kb)

img20661_3_resize.jpg
(97.23 kb)

img20661_4_resize.jpg
(99.59 kb)

img20661_5_resize.jpg
(117.83 kb)
ทั้งหมด 5 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th