Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้คำปรึกษาการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.

         
         เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้คำปรึกษาการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดคลินิก พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการก้าวสู่องค์การ 4.0 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ ห้องประชุม 501 – 502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร

         จากนั้นเป็นบรรยายเกี่ยวกับหลักการแนวคิดการพัฒนาเครื่องมือการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 โดย รศ. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม โดยได้บรรยายถึงภาพรวมของ PMQA การพัฒนาเครื่องมือการประเมินสถานการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และเกณฑ์การประเมินทั้ง 7 หมวดกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img136612_1_resize.jpg
(84.84 kb)

img136612_2_resize.jpg
(91.82 kb)

img136612_3_resize.jpg
(85.31 kb)

img136612_4_resize.jpg
(119.44 kb)

img136612_5_resize.jpg
(116.25 kb)

img136612_6_resize.jpg
(121.28 kb)

img136612_7_resize.jpg
(108.87 kb)

img136612_8_resize.jpg
(144.72 kb)

img136612_9_resize.jpg
(125.84 kb)

img136612_10_resize.jpg
(111.12 kb)
ทั้งหมด 15 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th